Teun Kuipers

Ik ben nu bijna 20 jaar docent Kunst en Cultuur in het Voortgezet Onderwijs. Op mijn huidige school geef ik, naast les aan onder- en bovenbouw klassen, leiding aan de sectie Beeldende Vorming en Kunstvakken en ben ik als teacher leader (expert-leraar) mede verantwoordelijk voor een kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.
Ik doe dit door aan de ene kant leiding te geven aan een traject Formatief Handelen, waarin ik secties coach en train, en aan de andere kant door mijn directie te ondersteunen bij het ontwikkelen van koers, visie en uitvoering.

Learn and improve.
M. Fullan

In het werk dat ik doe vind ik een lerende houding erg belangrijk. Ik wil bijvoorbeeld weten waarom iets in mijn les niet werkt en wat dan wel werkt. Ik wil bijvoorbeeld weten waarom in de school iets niet lukt en hoe dat een volgende keer te voorkomen is. Ik wil weten waarom de mensen met wie ik werk – leerlingen, collega’s, ouders, schoolleiding, enzovoort – denken en handelen en reageren zoals zij doen. Ik wil dingen graag begrijpen zodat ik met die kennis mijn werk weer kan verbeteren. Hierdoor heb ik een vrij breed interesseveld ontwikkeld in de loop der jaren en is mijn boekenkast gevuld met de meest uiteenlopende boeken over onderwijs. Op deze pagina vind je dan ook blogs die over allerlei onderwerpen gaan die te maken hebben met het onderwijs; allemaal zijn ze ontstaan uit vragen en ervaringen die mij bezighouden in- en buiten mijn school.

Naast mijn werk op school en het schrijven van stukjes voor dit blog geef ik sinds kort ook workshops.

Contact: teunkuipers@gmail.com

Twitter: @kuipers_teun