Opschalen

Blijvend ontwikkelen met behulp van vier dimensies

—-

Werk je aan een ontwikkeling in de school dan wil je vanzelfsprekend dat het een succes wordt. Het verschilt per school en per ontwikkeling wanneer een ontwikkeling succesvol is, maar wat overal geldt is dat een ontwikkeling blijvend moet zijn. Dit houdt in dat het doel in beeld blijft en de ontwikkeling zich kan blijven ontwikkelen richting dat doel. We weten dat een blijvende ontwikkeling realiseren niet makkelijk is. Het gevolg kan zijn dat initiatieven in de school niet van de grond komen of na een korte tijd weer verdwijnen, ingeruild voor iets nieuws.

witregel

Screenshot from International Series 3:
Quality Implementation with Jenni Donohoo and Steven Katz.

witregel

witregel

Werk je aan een ontwikkeling dan is het dus belangrijk om te weten aan welke knoppen je moet draaien om een verandering in gang te zetten die blijvend is. Cynthia Coburn wijst in Rethinking Scale: Moving Beyond Numbers to Deep and Lasting Change (2003) vier dimensies aan die allemaal met elkaar samenhangen. Zij onderstreept het belang van de schaal van deze vier dimensies.

witregel

Spread
Het is belangrijk om goed na te denken over de mensen die betrokken worden en daardoor betrokken raken bij de ontwikkeling. Op wie gaat de ontwikkeling van invloed zijn? Voor wie gaat het iets opleveren? En wie moeten er betrokken worden? Volgens Theo Hermsen, veranderkundige, is het belangrijk om al aan het begin de juiste mensen te betrekken en daarbij verder te kijken dan ‘the usual suspects’.

Ook de verspreiding van de ontwikkeling in de school is belangrijk. Betrek zoveel mogelijk mensen. Niet door ze op een studiedag te laten luisteren naar al bedachte plannen, maar door ze mee te laten denken en praten over het doel en de voorgestelde ideeën. Op die manier investeer je in de relatie met het doel en die verbinding is een belangrijke factor voor duurzaam veranderen.

witregel

Depth
Investeren in de verbinding met het doel is ook investeren in een diepe kennis en diep begrip van het doel. Door leerkrachten samen te laten leren en werken aan antwoorden op de vraag ‘waarom is dit belangrijk?’ versterk je de relatie met het doel en ontstaat er een gezamenlijk begrip. Je verankert zo het doel, en daarmee ook de ontwikkeling, in de school.
Veranderen vraagt dus om continu en diep leren en Coburn geeft aan dat het belangrijk is om ook hierin op te schalen.

witregel

Endurance over time
De mate waarin verbeteren een gewoonte is voor de school en de leerkrachten is een belangrijke factor voor succesvol ontwikkelen. Is het in de school nog niet de gewoonte om met behulp van cyclische verbeterprocessen te werken aan doelen dan is het advies om dit meer te gaan doen. Op die manier ontwikkel je namelijk in de school een houding of manier van denken en werken die de ontwikkeling helpt verduurzamen.

witregel

Shift in reform ownership
Ontwikkelprocessen starten vaak in een leerteam of begeleidingsgroep. Het is echter belangrijk dat het eigenaarschap meer en meer komt te liggen bij de personen die de verandering uitvoeren. Coburn omschrijft het als ‘the degree to which educators have the knowledge and authority to grow the reform over time.’ Kennis van de verandering is dus belangrijk, maar ook de mate waarin leerkrachten de ruimte krijgen om beslissingen te mogen nemen op basis van die opgedane kennis.

Witregel

Coburn noemt deze vier dimensies ook wel filters waardoor we naar veranderingen in de school moeten kijken. Het is een verdieping van het idee dat een ontwikkeling succesvol wordt als de meerderheid van de leerkrachten de verandering ook daadwerkelijk inzet in de praktijk. Corburn stelt dat er meer nodig is. Er moet op meerdere vlakken opgeschaald worden.

witregel

witregel

– Quality Implementation: Leveraging Collective Efficacy to Make “What Works” Actually Work – Donohoo , Katz  – 2020
– International Series 3: Quality Implementation with Jenni Donohoo and Steven Katz. Link
Rethinking Scale: Moving Beyond Numbers to Deep and Lasting Change – C. Coburn – 2003

witregel
witregel
witregel
witregel

Titelafbeelding: License to use Creative Commons Zero – CC0