Leerhindernissen

Ondanks al onze inspanningen lukt het ons Nederlandse onderwijs niet om een constante kwaliteit te leveren die gelijk is in alle scholen in Nederland. Wat maakt dat, ondanks dat we in een tijd leven waarin kennis over goed onderwijs ruim voorhanden en makkelijk toegankelijk is, de verschillen zo groot zijn?
De belangrijkste factor, zo lijkt, is het feit dat we mens zijn.
De artikelen onder dit menu gaan hierover.